Palautukset

Aloitus

Kaikki palautukset tehdään githubin kautta, eli mitään ei siis palauteta esim. sähköpostitse. Tee harjoitustyöllesi repositorio githubiin ja rekisteröidy tämän jälkeen labtooliin.

Ohjeet labtoolin käyttöön täällä.

Viikkopalautukset

Osa kurssipisteistä tulee harjoitustyön viikottaisen edistymisen perusteella. Varmista viikottaisen deadlinen lähestyessä, että repositoriosi on ajantasalla ja lisää sinne viikkoraportti. Edistymistä katsotaan vain kerran viikossa, mutta muutokset kannattaa pushata repositorioon vähintään joka kehityspäivän lopuksi.

Viikkoraportin kirjoitus ja tuntikirjanpito

Raportti on noin puolesta sivusta kahteen sivua pitkä. Raportti palautetaan aina viikkopalautuksen yhteydessä sijoitettuna samaan kansioon muun dokumentaation kanssa ja nimetään selkeästi, esim. Viikkoraportti 1. Lisää viikkoraporttiin myös kuinka paljon aikaa käytit viikon aikana työhön. Käytetty tuntimäärä ei vaikuta arvosteluun.

Raportti tulee laatia käyttäen mark downia tai palauttaa pdf:nä.

Voit kirjoittaa viikkoraporttia joko jokaisen kehityspäivän jälkeen lyhyesti, tai kerran/useamman kerran viikon aikana pidemmällä tekstillä.

Vastaa kirjoituksessa esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä olen tehnyt tällä viikolla?
  • Miten ohjelma on edistynyt?
  • Mitä opin tällä viikolla / tänään?
  • Mikä jäi epäselväksi tai tuottanut vaikeuksia? Vastaa tähän kohtaan rehellisesti, koska saat tarvittaessa apua tämän kohdan perusteella.
  • Mitä teen seuraavaksi?

Voit sisällyttää viikkoraporttin myös palautetta tai kysymyksiä kurssin ohjaajalle, kysymyksiin pyritään vastaamaan viikkopalautteessa.

Saat viikottaista palautetta labtoolin avulla.